Công ty TNHH Việt Khánh Phú

Lượt xem: 14
Lô A14-A15 CCN Diên Phú - Diên Khánh - Khánh Hòa

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Việt Khánh Phú thuộc Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực thời trang da đà điểu, da cá sấu;

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY