Công ty TNHH Vận Tải Kas Hà Nội

//www.kasglobal.com
Căn hộ số 2708, tòa nhà 34T, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH vân tải Kas Ha Nội là công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hoat động trong lĩnh vực giao nhận vận tại toàn cầu, và có đại lý ở nhiều nước trên thế giới