Công ty TNHH Tư vấn và Phát Triển Đồng Xanh

Quy mô nhân sự: Trên 300 người
Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh chuyên vận hành, bảo đưỡng dây chuyền nhà máy giấy tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh có 2 mảng chính là GIS và năng lượng. Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh chuyên vận hành, bảo đưỡng dây chuyền nhà máy giấy tại Cụm công nghiệp Phú Lâm, Tiên Du, Bắc Ninh Công ty TNHH Tư vấn & Phát triển Đồng Xanh có 2 mảng chính là GIS và năng lượng.