Công ty TNHH Trường Vinh

Lô N8, đường N7-D4, KCN Nam Tân Uyên, H. Tân Uyên, T. Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chuyên môn: chế tạo ốc vít, đinh, đinh vít , các loại khuôn mẫu, gia công hàng hóa,...

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY