Công Ty TNHH Trường Hoàng Lâm Đồng

http://chanhday.truonghoang.co
Khu CN Phú Hội, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thành lập năm 2014. Bắt tay liên kết với công ty PASSINA B.V. ASIA, chuyên gia công chế biến nước cốt chanh dây cô đặc, xuất khẩu đi thị trường châu Âu, Chấu Á, Nam Phi và các thị trường khó tính khác.