Công ty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt

Thôn Suối Thông, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Trang Trại Nông Nghiệp Kỹ Thuật Cao Nhật Việt Trồng hoa cúc trong nhà kính

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY