Công ty TNHH TMDV VÀ SX VLXD ĐẠI PHÚ THỌ

Khu công nghiệp Đông Quế Sơn,xã Hương An,Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH TMDV VÀ SX VL XD Đại Phú chuyên cung cấp bê tông thương phẩm.Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu khách hàng. Slogan: Niềm tin cho mọi công trình.