Công Ty TNHH TM-SX HÓA NÔNG AN GIANG

537/14H, Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH TM-SX HÓA NÔNG AN GIANG trong quá trình phát triển luôn đặt yếu tố công nghệ lên hàng đầu, đặc biệt đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm phục vụ nông nghiệp. Trong đó chú trọng phát triển công nghệ mới có tính thân thiện để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao uy tín mang lại lợi ít cho người tiêu dùng, cho cả doanh nghiệp và cho cả cộng đồng, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp sạch, hiệu quả và bền vũng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY