Công ty TNHH TM-DV-DL Trang Thanh

www.trangthanhtravel.com
193 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH TM-DV-DL Trang Thanh thành lập ngày 25/6/2009 chuyên kinh doanh về mảng cho thuê xe du lịch, giải trí, tham... Công ty TNHH TM-DV-DL Trang Thanh thành lập ngày 25/6/2009 chuyên kinh doanh về mảng cho thuê xe du lịch, giải trí, tham quan.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY