Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam Tại Tỉnh Gia Lai (ACOM Gia Lai)

www.ecomtrading.com
Lô H3, KCN Trà Đa mở rộng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

ACOM Việt Nam là thành viên của tập đoàn nông sản ECOM - tập đoàn đa quốc gia về lĩnh vực nông sản: cà phê, cacao, bông, mía đường ...ACOM Việt Nam thành lập năm 2002 hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cà phê và cacao