Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Đặc Khu Hope Việt Nam

www.khuhope.com.vn
Lô C (C4) KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Đặc Khu Hope Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất thức ăn cho động vật. Hiện tại có 2 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Bắc Giang và Nghệ An. Trong vòng 5 năm tới sẽ xây thêm 3 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và 2 trang trại lớn tại phía Bắc. 3 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại phía Nam.