Công Ty TNHH Thành Nghiệp

KP Long Bình, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chuyên sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY