Công ty TNHH TENGYUAN WIRE (VIỆT NAM)

Lô 131B2 KCN Long Giang, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

-Sản xuất thép, hợp kim .....

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY