Công Ty TNHH Taekwang Mtc Việt Nam

Lô E, Khu Công Nghiệp Long Bình, Đường 5, Phường Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH TAEKWANG MTC Việt Nam là công ty có vốn 100% vốn của Hàn Quốc. Chuyên sản xuất thành phẩm và bán thành phẩm  giày thể thao.