Công ty TNHH SXVL Đại Phú

https://betongdaiphuthoquangnam.com/
KCN Đông Quế Sơn, Quế Sơn, Quảng Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chuyên cung cấp bê tông tươi và vật liệu xây dựng với phương châm " niềm tin cho mọi công trình"

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ

1
Bạn cần tìm việc ?