Công ty TNHH SX TM DV Hồng Phấn

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người
66 đường số 54, Tân Tạo, Bình Tân, Tp. HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Nhà phân phối ủy quyền dầu nhớt Vilube Motul khu vực Tp. HCM - Tổng phân phối dầu nhớt VPC Oil khu vực miền đông - Nhà phân phối ủy quyền dầu nhớt Vilube Motul khu vực Tp. HCM - Tổng phân phối dầu nhớt VPC Oil khu vực miền đông

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY