Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Giang Châu

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Giang Châu tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Bắc Ninh, vốn 100% Việt Nam. Công ty đã hoạt động 7 năm trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất Giấy.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY