Công ty TNHH Phát Triển KCN Long Giang

Xã Tân Lập1, Huyện Tân Phước, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang