Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

Lô 43.588,1 m2, Xã Tây Sơn, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY