Công ty TNHH NS Tech Vina (NSV)

Lượt xem: 6529
KCN Bình Xuyên, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH Ngành nghề: Sản xuất khung loa và màng loa điện thoại di động - Loại hình tổ chức doanh nghiệp: Vốn đầu tư nước ngoài