Công Ty TNHH Nông Nghiệp HIỆP PHÁT

Quốc lộ 54, ấp Tân Định, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Nông Nghiệp HIỆP PHÁT Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ.