Công ty TNHH Nông nghiệp Làng Sen Việt Nam

Lô A-11A, CN< KCN Bàu Bàng, Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Nông Nghiệp Làng Sen Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư của Malaysia tại Việt Nam. Công ty hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương