Công Ty TNHH Neumann Gruppe VN

Quy mô nhân sự: 10 - 150 người
Đường số 5, KCN An Phước, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CT TNHH Neumann Gruppe VN là công ty 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2002, ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, chế biến, gia công và xuất khẩu cà phê CT TNHH Neumann Gruppe VN là công ty 100% vốn nước ngoài, được thành lập từ năm 2002, ngành nghề kinh doanh chính là thu mua, chế biến, gia công và xuất khẩu cà phê

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY