CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT KÍNH ỨC THỊNH VIỆT NAM

Lô số 12A, KCN Bắc Chu Lai - Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam.