CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT KÍNH ỨC THỊNH VIỆT NAM

Lô số 12A, KCN Bắc Chu Lai - Tam Hiệp - Núi Thành - Quảng Nam.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH MTV Phát triển kỹ thuật kính Ức Thịnh Việt Nam Ngành nghề sản xuất/kinh doanh chính: Sản xuất thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY