Công Ty TNHH MTV Nhà Máy Sản Xuất Cồn Tùng Lâm

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Ấp 4, Xuân Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm, hình thành và đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2008. - Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất được đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại, sử dụng đến 95% hệ thống tự động hóa. - Công ty sản xuất mặt hàng chính là Cồn (Ethanol) (95%, 96%, 99%) với công suất 60.000tấn/ năm. Là công ty duy nhất của cả nước cung cấp nhiên liệu sinh học xăng E5 Ngoài ra công ty còn sản xuất các mặt hàng là sản phẩm phụ như : CO2, bã sấy, phân vi sinh.... - Đến với Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm; bạn sẽ có cô hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.với 12 lĩnh vực ngành nghề khác nhau (Điện, Điện tự động hóa, chưng cất cồn, Sản xuất nước sinh hoạt, nước công nghiệp, vận hành tuabin phát điện 3 MG bằng tầng sôi, Hệ thống ép sấy bã DDGS cho thức ăn gia súc, hệ thống xử lý nước thải, cơ khí chế tạo.....) - Công ty có Khu tập thể riêng dành cho các bạn ở xa với phòng ở, điện, nước, internet, wifi... hoàn toàn miễn phí. - Những ai ở Sài Gòn, Biên Hòa cuối tuần có xe đưa về và thứ 2 trở lên công ty làm việc. - Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm, hình thành và đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2008. - Hệ thống máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất được đầu tư hệ thống công nghệ hiện đại, sử dụng đến 95% hệ thống tự động hóa. - Công ty sản xuất mặt hàng chính là Cồn (Ethanol) (95%, 96%, 99%) với công suất 60.000tấn/ năm. Là công ty duy nhất của cả nước cung cấp nhiên liệu sinh học xăng E5 Ngoài ra công ty còn sản xuất các mặt hàng là sản phẩm phụ như : CO2, bã sấy, phân vi sinh.... - Đến với Công ty TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm; bạn sẽ có cô hội làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.với 12 lĩnh vực ngành nghề khác nhau (Điện, Điện tự động hóa, chưng cất cồn, Sản xuất nước sinh hoạt, nước công nghiệp, vận hành tuabin phát điện 3 MG bằng tầng sôi, Hệ thống ép sấy bã DDGS cho thức ăn gia súc, hệ thống xử lý nước thải, cơ khí chế tạo.....) - Công ty có Khu tập thể riêng dành cho các bạn ở xa với phòng ở, điện, nước, internet, wifi... hoàn toàn miễn phí. - Những ai ở Sài Gòn, Biên Hòa cuối tuần có xe đưa về và thứ 2 trở lên công ty làm việc.