Công ty TNHH MTV NGUYÊN LIỆU CHANG YANG

Lô 8 và Lô 10, Đường Số 1, KCN Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An