Công ty TNHH may mặc LEADER VIỆT NAM

https://doanhnghiepmoi.vn/comp
Lô II, 7, KCN Hòa Phú (giai đoạn 2), ấp Phước Hòa, Xã Hòa Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long, Việt N

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);
 Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc