Công ty TNHH Leeshin International

Lô 18 KCN Tân Tạo, Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

LeeShin International là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài (Đài Loan), chuyên ngành may mặc xuất khẩu.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY