Công ty TNHH Long Ji

Khu Công Nghiệp Tân Hương, Lô AIV-11, H. Châu Thành, Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Long Ji chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông sản.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY