Công ty TNHH Leong Hup@gmail.com

LÔ CN10-KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

LEONG HUP FEEDMILL VIỆT NAM Co., Ltd là công ty 100% vốn đầu tư của Malaysia. Chúng tôi có 02 nhà máy trong Tiền giang và Bình Dương, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hiện nay Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt nam Hải Dương đang trong giai đoạn mở rộng quy mô sản xuất nên cần tuyển dụng một số vị trí quan trọng trong bộ máy nhân sự của công ty.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY