Công Ty TNHH La-de Grand

Kho A1, số 7, ĐL Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY


Ngành nghề kinh doanh:
- Cơ Khí - Gia Công và Chế Tạo
- Kim Loại - Các Loại
- Kim Loại Màu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương