Công ty TNHH Kỹ thuật công nghiệp Kim Lợi Việt Nam

Khu Công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Kỹ thuật công nghiệp Kim Lợi Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đã đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Khu Công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.