Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bông Sen Vàng

Tầng 2 – Thanh Thảo Building, 35 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Bông Sen Vàng được thành lập năm 2008 ngành nghề kinh doanh chính: Xử lý nước thải , xây dựng , hoạt động tư vấn : môi trường , xây dựng.. Thông tin liên hệ Tên người liên hệ Ms Nguyên Tên người liên hệ Địa chỉ: Tầng 2 – Thanh Thảo Building, 35 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ Điện thoại: 01279109666

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY