Công Ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật Tường Hựu

Lô Q đường số 6,7 Khu công nghiệp Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam