CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT SINH VẬT HE QUAN

Lô E4, Đường N4 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT SINH VẬT HE QUAN Là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất, xuất khẩu nấm các loại. Đại diện Wu, Wenpo Địa chỉ: Lô E4, Đường N4 KCN Bắc Đồng Phú, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Bình Phước SĐT: 0271.383.3388