Công ty TNHH Kết Cấu thép Minh Trị

KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu