Công ty TNHH Isu exaboard Việt Nam

Lượt xem: 16
Lô CN6, KCN Bá thiện, xã Bá Hiến, Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

ISU EXABOARD là một công ty sản xuất PCB lớn cho điện thoại thông minh cao cấp. Chúng tôi giữ lại lợi thế cạnh tranh tốt nhất trong sản xuất bằng cách sử dụng một dây chuyền sản xuất chuyên biệt. ISU EXABOARD đặt mục tiêu đạt được sự tăng trưởng bền vững bằng cách theo đuổi sự phát triển của sản phẩm với việc bổ sung các sản phẩm PCB được sử dụng trong các ngành công nghiệp ô tô và IoT đang phát triển nhanh chóng.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY