Công Ty TNHH Ildong Vina

Quy mô công ty: 20-50 người
Lô đất XN 2-3, KCN Lai Cách, TT Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Ildong Vina là công ty 100% vốn Hàn Quốc, chuyên về sản xuất lưới, bàn ghế, xe đẩy