Công Ty TNHH Hugo Knit

Đường D, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Hugo Knit là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực may mặc.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY