Công Ty TNHH Hóa Chất Và Môi Trường Aureole Mitani

Lô D_4_1 KCN Long Bình (LOTECO), Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh: Hóa Chất - Nhập Khẩu Và Phân Phối Hóa Chất.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY