Công ty TNHH Hóa Chất Thiết Bị Nhật Minh

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người
Ngõ 3, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Hóa Chất Thiết Bị Nhật Minh kinh doanh các loại hóa chất thông thường. Địa chỉ: Ngõ 3, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Công ty TNHH Hóa Chất Thiết Bị Nhật Minh kinh doanh các loại hóa chất thông thường. Địa chỉ: Ngõ 3, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY