Công Ty TNHH Hansoll Vina

6 Đường Số 6, p. Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Hansoll Vina là công ty vốn 100% nước ngoài, quốc gia Hàn Quốc chuyên ngành may mặc xuất khẩu. Hiện công ty có trên 6000 công-nhân viên làm việc, và có trên 80 chuyền sản xuất và các bộ phận.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

5 - 7 triệu
30-06-2021
Bình Dương
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bình Dương
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bình Dương
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bình Dương
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương
Thỏa thuận
30-06-2021
Bình Dương