Công Ty TNHH HAIDONG TECHNOLOGY (VIETNAM)

Lô 17, cụm CN Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH HAIDONG TECHNOLOGY (VIETNAM) Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY