CÔNG TY TNHH GOLD COIN FEEDMILL ĐỒNG NAI

Lô D12 - 1.1, KCN Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Đồng Nai có vốn 100% nước ngoài là thành viên của tập đoàn Gold Coin đã có mặt trên thị trường thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản gần hai thập niên và đóng góp rất nhiều cho nền Nông nghiệp chăn nuôi trên thị trường miền Nam. Để đáp ứng cho việc mở rộng nhà máy và nhu cầu mở rộng thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi cần tuyển:

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY