Công ty TNHH Giày Đông Việt

Lô F1, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Giày Đông Việt nằm trong KCN Thuận Đạo. Là công ty chuyên sản xuất sản phẩm giày, với 100% vốn đầu tư từ nước ngoài.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY