Công Ty TNHH Gas Phú Hoàng An

Khu công nghiệp Cầu Nghìn- TT An Bài- Quỳnh Phụ - Thái Bình

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Gas Phú Hoàng An, địa chỉ: Khu công nghiệp Cầu Nghìn, An Bài, Quỳnh Phụ, Thái Bình chuyên kinh doanh Gas khí hóa lỏng (LPG) và kinh doanh xăng dầu