Công Ty TNHH Foam Hwa Ching Đồng Nai

Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Đường 5A, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh:  Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY