Công ty TNHH EU - TECH vina

Lượt xem: 80
Lô CN03, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH EU - TECH vina Công ty chuyên gia công sản xuất khuôn dập, bản mạch điện tử