Công Ty TNHH Dược Phẩm & Trang Thiết Bị Y Tế Hoàng Đức

Lô 58, Đường số 3 Khu CN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM - Việt Nam