Công ty TNHH Dệt nhuộm Quốc tế Radiant

Lượt xem: 11
Lô K1 và K2, KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Dệt nhuộm Quốc tế Radiant là 100% vốn đầu tư người ngoài, là một công ty chuyên sản xuất Sản xuất, gia công dệt nhuộm các loại vải sợi.